Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.03.2024

O rynku W marcu zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku z bardzo optymistycznego na neutralne (https://totalfiz.pl/2024/03/19/neutralne-nastawienie-do-rynku/). Ostatnie półtora roku to fala wzrostowa, która przyniosła wzrost indeksu WIG o ponad 70%. W naszej opinii nie doprowadziło to jeszcze do przewartościowania cen akcji na polskiej giełdzie. Jednak nie widzimy już tak silnego uzasadnienia, by bardzo mocno przeważać akcje [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.03.20242024-04-05T13:57:17+00:00

Neutralne nastawienie do rynku

Zmieniamy dziś nasze nastawienie do rynku na neutralne (trzymam). Mamy za sobą falę wzrostową, gdzie od dołków z jesieni 2022 roku indeks WIG urósł ponad 70%. W przypadku naszego Funduszu udało się to dobrze wykorzystać. Polski rynek ciągle jawi się jako tani i z wieloma okazjami inwestycyjnymi. Jednak utrzymywanie dalej naszego bardzo pozytywnego nastawienia do [...]

Neutralne nastawienie do rynku2024-03-19T14:49:17+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.12.2023

O rynku Rok 2023 przechodzi do historii jako bardzo udany czas dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. Cechy, które w tym okresie towarzyszyły polskiemu rynkowi to: po pierwsze – akcje tanio wyceniane (pod względem wskaźnikowym), i po drugie – indeksy giełdowe w trendach wzrostowych. Taka mieszanka dwóch kluczowych cech kazała nam patrzeć na rynek akcji z [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.12.20232024-01-06T21:28:53+00:00

Ocieplenie nastawienia do rynku

W dniu dzisiejszym jeszcze bardziej ocieplamy nastawienie do polskiego rynku akcji (akumuluję/kupuję). W naszej opinii wczorajsze wybory do parlamentu zmienią postrzeganie naszego kraju i giełdy przez inwestorów globalnych. Stopniowo będzie znikać dyskonto związane z dotychczas rządzącą partią. Prócz tego wierzymy, że „demokratyczna opozycja” sformułuje rząd oraz że wkrótce zostaną uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy [...]

Ocieplenie nastawienia do rynku2023-10-17T13:30:29+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.09.2023

O rynku Giełda w ostatnim kwartale nie rozpieszczała inwestorów. Miesiące letnie były senne i nie sprzyjały wzrostowi cen akcji. Mamy obecnie na polskim rynku mieszankę marazmu i niskich wycen. To nakazuje myśleć, że obecny ruch cen ma mały potencjał spadkowy. Oczekujemy, że po „sezonie ogórkowym” nastąpi na rynku większa zmienność i nerwowość. Motorem tej zmienności [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.09.20232023-10-05T09:05:33+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.06.2023

Miniony kwartał to czas powolnego i systematycznego wzrostu polskich indeksów giełdowych. Owym wzrostom towarzyszą niskie wyceny. Mediana wskaźnika cena/zysk dla indeksu WIG Poland to obecnie 10,2. Połącznie trendu wzrostowego i niskich wycen to dobre środowisko do tego by utrzymywać duże pozycje na rynku akcji. Indeks sWIG80 jest już „o włos” od ustanowienia nowego rekordu wszechczasów. [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.06.20232023-07-07T11:45:45+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.2023

Miniony kwartał potwierdza, iż nasze pozytywne nastawienie do rynku przynosi pożądane rezultaty. Najważniejszymi wydarzeniami marca były zawirowania w bankach amerykańskich i europejskich. Upadek SVB i Credit Suisse oraz to, jak giełdy zareagowały na tę sytuację napawa optymizmem i zachęca do akumulowania akcji. W marcu sWIG80 i mWIG40 odnotowały wzrosty, a spadł jedynie WIG20, który ma [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.20232023-07-07T11:46:51+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.12.2022

W pierwszych dniach października zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku akcji na bardziej odważne i optymistyczne (akumuluję/trzymam). Było to pierwsze ocieplenie naszego nastawienia od lutego 2019 roku. Kilka sesji po zmianie nastawienia, w połowie października, rynek osiągnął najniższe poziomy od dwóch i pół roku (poniżej 1400 punków na indeksie WIG20). Trafne określanie punków zwrotnych daje nam [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.12.20222023-01-04T08:18:36+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2022

Ostatnie trzy miesiące to ponownie dawka dużej nerwowości, zmienności i spadków na rynkach akcji. WIG20 od początku roku spadł o 39%. Tym samym dotarł do poziomów, gdzie można zmienić nastawienie do polskiego rynku na bardziej optymistyczne i odważniej przystąpić do akumulowania przecenionych akcji (akumuluję/trzymam). Zmiana naszego nastawiania wynika z faktu, iż prawdopodobnie giełda już uwzględnia [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.20222022-10-07T10:17:01+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.2022

Ostatnie miesiące charakteryzowały się dużą nerwowością i zmiennością na rynkach finansowych.  Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, które opisaliśmy w styczniu tego roku. Indeks WIG20 zanotował największy kwartalny spadek od ponad dekady (nie licząc kwartału, w którym wybuchła pandemia). Przecenie na rynku akcji towarzyszyła też silna wyprzedaż na rynku obligacji. Rentowności 10-letnich obligacji polskiego rządu [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.20222022-07-04T14:17:50+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.2022

W styczniu tego roku zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku akcji na neutralne. Nastąpiło to po trzech latach faworyzowania akcji. Uzasadnialiśmy to tym, iż w naszej ocenie wchodzimy w okres podwyższonej zmienności i nerwowości na rynkach finansowych. Miniony kwartał potwierdza nasze założenia. Tym razem nastąpiło to w wyniku reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. Kilkuprocentowe spadki [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.20222022-04-05T14:00:39+00:00

Zmiana nastawienia do polskiego rynku akcji (21.01.2022)

W dniu dzisiejszym zmieniamy nastawienie do polskiego rynku akcji na neutralne. Uważamy, że wchodzimy w okres większej zmienności i nerwowości na globalnych rynkach akcji. Wraz z rosnącymi stopami procentowymi i zacieśnianiem ilościowej polityki monetarnej rośnie ryzyko turbulencji na rynku obligacji i akcji. Na tle globalnych rynków polskie spółki o średniej i małej kapitalizacji postrzegamy jako [...]

Zmiana nastawienia do polskiego rynku akcji (21.01.2022)2022-04-05T14:02:01+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.2021

O polskim rynku akcji można powiedzieć, że jest w stanie równowagi. Jest zbyt tanio by sprzedawać (mediana wskaźnika cena/zysk jest poniżej 10) i jednocześnie widać słabość szerokiego rynku, co nakazuje zachować wstrzemięźliwość przy zakupach tanich spółek. W naszej ocenie taka sytuacja powinna potrwać jeszcze 2-3 kwartały. Wraz ze wzrostem stóp procentowych w skali świata rośnie [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.20212022-01-10T12:49:52+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2021

Częstym tematem giełdowych komentarzy jest poziom inflacji, która utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego. Sierpniowy odczyt wskazuje na wartość 5,5% (w ujęciu rok do roku). Jednocześnie utrzymywane są ekstremalnie niskie stopy procentowe, a jednoroczny WIBOR to zaledwie 0,5%. Tak wysoki poziom inflacji ostatnio był latem 2001 roku, kiedy WIBOR kształtował się na poziomie 15-16%. Wówczas zrozumiałe [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.20212021-10-18T10:21:12+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.2021

Na polskim rynku akcji kontynuowana jest dobra koniunktura i indeks WIG doszedł do swoich historycznych szczytów czyli 67 tys. punktów. W ślad za nim od ponad dwóch lat rosną indeksy spółek o mniejszej kapitalizacji. Daje nam to dużą satysfakcję, gdyż na początku 2019 roku trafnie przewidzieliśmy tę hossę i nie baliśmy się odważnie o [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.20212021-10-18T10:22:20+00:00

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.2021

Na polskim rynku akcji kontynuowana jest dobra koniunktura w segmencie spółek o małej i średniej kapitalizacji. Jest to optymalna sytuacja, z której stabilnie korzystamy. Widzimy wzrost ilości nowych potencjalnych debiutów spółek na polskiej giełdzie. Powinno to powoli równoważyć niedobór podaży akcji na naszym rynku. Jednocześnie też powoduje zwiększenie zainteresowaniem polską giełdą. Obecna polityka pieniężna [...]

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.20212021-10-18T10:24:25+00:00

o rynku w 2020

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ (31.12.2020) Blisko dwa lata temu, w lutym 2019 roku, poinformowaliśmy o bardzo optymistycznym nastawieniu do segmentu małych i średnich spółek. Takie nastawienie okazało się wyjątkowo roztropnym posunięciem. Dla przypomnienia, to bardzo optymistyczne nastawienie opublikowaliśmy w szczycie przestrachu i zniechęcenia do rynku akcji, kilka miesięcy po upadku GetBacku [...]

o rynku w 20202022-03-19T15:36:23+00:00

o rynku w 2019

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ (31.12.2019) Miniony rok zaliczamy do udanych. Wypracowana stopa zwrotu pozytywnie wyróżnia się na tle konkurencji. Porównując nasze osiągnięcia z funduszami absolutnej stopy zwrotu, funduszami aktywnej alokacji, funduszami małych i średnich spółek czy funduszami polskich akcji, widzimy wyraźną przewagę. Żaden fundusz z wymienionych kategorii nie miał równie udanego [...]

o rynku w 20192021-10-18T09:19:52+00:00

o rynku w 2018

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ (31.12.2018) O rynku: Dwa najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku to bankructwo spółki GetBack i jego konsekwencje oraz uchwalenie ustawy o PPK i jej konsekwencje. W przypadku globalnych inwestorów dużo ważniejsze jest to drugie wydarzenie, bo długoterminowo buduje stabilny popyt na tanie akcje. W przypadku klientów TFI to właśnie [...]

o rynku w 20182021-10-18T09:18:43+00:00

o rynki w 2017

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ (29.12.2017) O rynku: Miniony rok stał pod znakiem hossy na rynkach akcji. W Polsce wyraźnie pozytywne było pierwsze półrocze. Natomiast drugie było spadkowe dla spółek o małej i średniej kapitalizacji, przy jednoczesnym stabilnym zachowaniu się spółek największych. Ostatecznie indeks WIG20 zanotował wzrost o 26%, zaś indeks małych [...]

o rynki w 20172021-10-18T09:17:40+00:00
Przejdź do góry