Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Tel. +48 22 236 93 01
www.ipopematfi.pl

Partner

iWealth Management Sp. z o.o. 
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Tel. +48 606 697 070
www.iwealth.pl

Depozytariusz

Q Securities S. A.
ul. Marszałkowska 142
00-061 Warszawa
Tel. +48 22 417 44 00
www.qsecurities.pl