O rynku

W marcu zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku z bardzo optymistycznego na neutralne (https://totalfiz.pl/2024/03/19/neutralne-nastawienie-do-rynku/). Ostatnie półtora roku to fala wzrostowa, która przyniosła wzrost indeksu WIG o ponad 70%. W naszej opinii nie doprowadziło to jeszcze do przewartościowania cen akcji na polskiej giełdzie. Jednak nie widzimy już tak silnego uzasadnienia, by bardzo mocno przeważać akcje tak, jak jeszcze rok temu. Uważamy, że wśród polskich spółek ciągle można znaleźć atrakcyjnie wyceniane podmioty. Na najbliższe 2-3 kwartały najlepszym sposobem na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu powinna być dobra selekcja.

Ostatnie pięć miesięcy to okres „bezkorekcyjnego” ruchu wzrostowego na giełdzie nowojorskiej. Wydaje się, że naturalnym zjawiskiem może być powrót zmienności w najbliższych miesiącach. Owa zmienność może też zagościć na naszym rynku. Jednak nie zmienia to faktu, że polskie spółki są notowane po atrakcyjnych wskaźnikach i stanowią prawdopodobnie bardzo dobrą formę lokaty kapitału.

Minione 3 lata były okresem ponadprzeciętnej inflacji. W naszych przewidywaniach dotyczących rynku przypuszczaliśmy, że wysoka inflacja, niskie oprocentowanie depozytów i dobre stopy zwrotu z rynku akcji spowodują napływ nowego kapitału do funduszy akcyjnych. Jednak takie zjawisko nie nastąpiło. Nie do końca rozumiemy tego typu zachowanie klientów TFI. Najprawdopodobniej jeszcze nie do końca „zapomniany” jest rok 2018, który był wyjątkowo trudny dla branży. Jednak każdy następny rok z dobrymi stopami zwrotu funduszy akcyjnych powinien sprzyjać normalizacji zachowań klientów i dystrybutorów produktów inwestycyjnych.