O rynku

Rok 2023 przechodzi do historii jako bardzo udany czas dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. Cechy, które w tym okresie towarzyszyły polskiemu rynkowi to: po pierwsze – akcje tanio wyceniane (pod względem wskaźnikowym), i po drugie – indeksy giełdowe w trendach wzrostowych. Taka mieszanka dwóch kluczowych cech kazała nam patrzeć na rynek akcji z optymizmem i mądrze korzystać z dobrej koniunktury. Cieszymy się, że rodzący się trend wzrostowy wyczuliśmy już w październiku 2022 roku. To dało nam czas na przygotowanie odpowiedniej strategii na rok 2023.

Najważniejszym wydarzeniem minionego kwartału były wybory parlamentarne i zmiana władzy towarzysząca tym wyborom. Już następnego dnia po wyborach jeszcze bardziej ociepliliśmy nasze nastawienie do rynku akcji. W ostatnich kilku latach polska giełda była notowana z dyskontem do giełd z emerging markets i krajów rozwiniętych. Głównym elementem powodującym takie dyskonto była sytuacja polityczna w kraju. W naszej opinii jesteśmy teraz świadkami, kiedy to dyskonto do pozostałych giełd światowych maleje (polska giełda rośnie) i nadrabianie tych zaległości może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Nowy, pozytywny element, który pojawił się w ostatnim kwartale to wzrost zainteresowania polskim rynkiem akcji wśród rodzimych inwestorów. Może to oznaczać napływ nowego kapitału do funduszy akcyjnych oraz wzrost aktywności inwestorów indywidualnych. W skali świata rynkom akcji sprzyja malejąca inflacja i prawdopodobne obniżki stóp procentowych. Taki splot okoliczności powoduje, że mamy spokojny trend wzrostowy na naszej giełdzie. Nie wykluczamy zawirowań, ale na ten moment wydaje się, że portfel z dobrze dobranymi akcjami pozostaje najlepszą formą lokowania kapitału.