Konrad Łapiński
Konrad Łapiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalności Finanse i Bankowość. Na giełdzie inwestuje od 1993r. Po zakończeniu studiów karierę zawodową rozpoczął w Skarbiec TFI S.A. Przez pierwszy rok pracował jako analityk rynku akcji. Od stycznia 2002r. do czerwca 2008r. jako zarządzający funduszami związanymi z rynkiem akcji. Jego fundusze były wielokrotnie nagradzane jako najlepiej zarządzane w Polsce. Jest pomysłodawcą i współtwórcą funduszu TOTAL FIZ – pierwszego funduszu w Polsce, który został utworzony z inicjatywy zarządzającego a nie TFI. Jego hobby to malarstwo, wędkarstwo, narty, giełda.
Robert Przytuła
Robert Przytuła jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zastosowania Matematyki w Finansach i Ekonomii. Po studiach od sierpnia 1998r. zatrudniony w Wydziale Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BGŻ S.A., a od początku 2000r. jako analityk akcji. Od czerwca 2003r. do września 2008r. pracował w Skarbiec TFI S.A. – początkowo na stanowisku analityka akcji, a później jako Dyrektor Departamenu Analiz. Hobby: wędkarstwo, astronomia, szachy, bieganie.
Tomasz Markowski
Tomasz Markowski ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach na specjalności Finanse i Inwestycje. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w PTE Skarbiec-Emerytura na stanowisku analityka rynku akcji. Od 2010 roku, już jako zarządzający, doświadczenie zdobywał w Skarbiec TFI oraz PTE Warta. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CFA i CIIA. Do zespołu TOTAL FIZ dołączył w październiku 2014 roku. Zarządzanie jest jednocześnie jego zawodem i pasją. Uważa, że dobre wyniki to efekt głownie ciężkiej pracy. Jest zwolennikiem analizy fundamentalnej. Jego hobby to literatura faktu, film i wędkarstwo.