O rynku

Miniony kwartał to okres spokojnych i umiarkowanych wzrostów na głównych indeksach giełdowych warszawskiej giełdy. Rynek kontynuuje trend wzrostowy, który rozpoczął się w październiku 2022 roku. Mimo, iż hossa trwa już 7 kwartałów, to nie doprowadziła do wysokich wycen spółek. Średnie podstawowe wskaźniki (cena/zysk, cena/wartość księgowa czy stopa dywidendy) ciągle pozostają na atrakcyjnych poziomach.

Obecny trend wzrostowy nie doprowadził do „przebudzenia się” rynku pierwotnego. Ciągle brakuje ofert, które mogą przyciągać uwagę inwestorów międzynarodowych i nasz rodzimy kapitał. W naszej opinii naturalnym zjawiskiem powinno być ożywienie tego segmentu rynku. W konsekwencji wzrost aktywności na rynku pierwotnym może ożywić polską giełdę jeszcze przed końcem bieżącego roku. Jednak owo potencjalne ożywienie nie stanowi czynnika pro-wzrostowego. Jest to raczej efekt towarzyszący trendowi wzrostowemu.