O RYNKU – fragmenty komentarzy2021-10-18T09:27:18+00:00
401. 2024

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.12.2023

O rynku Rok 2023 przechodzi do historii jako bardzo udany czas dla inwestorów na warszawskiej giełdzie. Cechy, które w tym okresie towarzyszyły polskiemu rynkowi to: po pierwsze – akcje tanio wyceniane (pod względem wskaźnikowym), i po drugie – indeksy giełdowe w trendach wzrostowych. Taka mieszanka dwóch kluczowych cech kazała nam patrzeć na rynek akcji z optymizmem i mądrze korzystać z dobrej koniunktury. Cieszymy się, że rodzący się trend wzrostowy wyczuliśmy już w październiku 2022 roku. To dało nam czas na przygotowanie odpowiedniej strategii na rok 2023. Najważniejszym wydarzeniem minionego kwartału były wybory parlamentarne i zmiana władzy towarzysząca tym wyborom. Już następnego dnia po wyborach jeszcze bardziej ociepliliśmy nasze nastawienie do rynku akcji. W ostatnich kilku latach polska giełda była notowana [...]

1610. 2023

Ocieplenie nastawienia do rynku

W dniu dzisiejszym jeszcze bardziej ocieplamy nastawienie do polskiego rynku akcji (akumuluję/kupuję). W naszej opinii wczorajsze wybory do parlamentu zmienią postrzeganie naszego kraju i giełdy przez inwestorów globalnych. Stopniowo będzie znikać dyskonto związane z dotychczas rządzącą partią. Prócz tego wierzymy, że „demokratyczna opozycja” sformułuje rząd oraz że wkrótce zostaną uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Scena polityczna dalej będzie burzliwa, ale nie przeszkodzi to w ustanowieniu przez indeks WIG nowych szczytów.

410. 2023

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.09.2023

O rynku Giełda w ostatnim kwartale nie rozpieszczała inwestorów. Miesiące letnie były senne i nie sprzyjały wzrostowi cen akcji. Mamy obecnie na polskim rynku mieszankę marazmu i niskich wycen. To nakazuje myśleć, że obecny ruch cen ma mały potencjał spadkowy. Oczekujemy, że po „sezonie ogórkowym” nastąpi na rynku większa zmienność i nerwowość. Motorem tej zmienności powinny być październikowe wybory do parlamentu i zjawiska towarzyszące tym wyborom. Wrześniowe cięcie stóp procentowych o 0,75 pkt proc. przez NBP jest tego przykładem. Na rynkach globalnych najważniejszym wydarzeniem w naszej opinii są spadki cen (wzrost rentowności) na rynkach obligacji rządowych wielu krajów rozwiniętych. Postrzegamy to jako zagrożenie dla globalnego rynku akcji, który nie jest tak tani jak polskie spółki na GPW. Ewentualne zawirowania na [...]

407. 2023

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.06.2023

Miniony kwartał to czas powolnego i systematycznego wzrostu polskich indeksów giełdowych. Owym wzrostom towarzyszą niskie wyceny. Mediana wskaźnika cena/zysk dla indeksu WIG Poland to obecnie 10,2. Połącznie trendu wzrostowego i niskich wycen to dobre środowisko do tego by utrzymywać duże pozycje na rynku akcji. Indeks sWIG80 jest już „o włos” od ustanowienia nowego rekordu wszechczasów. W wyraźnym trendzie wzrostowym jest również indeks WIG. W naszej opinii to kwestia czasu by zobaczyć nowe historyczne maksima także i na tym indeksie. Nawet jeżeli miesiące letnie będą „senne” i nie będą sprzyjać wzrostowi cen, to i tak dobrze dobrany portfel akcji to w naszej opinii najlepsza forma lokowania kapitału. Przychylnym okiem patrzymy również na spółki z indeksu WIG20. W ostatnich latach segment ten [...]

504. 2023

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.2023

Miniony kwartał potwierdza, iż nasze pozytywne nastawienie do rynku przynosi pożądane rezultaty. Najważniejszymi wydarzeniami marca były zawirowania w bankach amerykańskich i europejskich. Upadek SVB i Credit Suisse oraz to, jak giełdy zareagowały na tę sytuację napawa optymizmem i zachęca do akumulowania akcji. W marcu sWIG80 i mWIG40 odnotowały wzrosty, a spadł jedynie WIG20, który ma w swoim składzie duży udział banków. Główne indeksy światowe również praktycznie nie zareagowały na wstrząsy bankowe. Za to głośno się zrobiło o „nadchodzącej katastrofie giełdowej” w mediach. Niektórzy wieszczyli, że będzie to „powtórka z 2008 roku”. Na ten moment nic podobnego nie ma miejsca. Przypuszczamy, że taki scenariusz nie nastąpi. To by było zbyt proste, żeby następujące kryzysy po sobie były podobne do siebie. Nasze [...]

301. 2023

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.12.2022

W pierwszych dniach października zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku akcji na bardziej odważne i optymistyczne (akumuluję/trzymam). Było to pierwsze ocieplenie naszego nastawienia od lutego 2019 roku. Kilka sesji po zmianie nastawienia, w połowie października, rynek osiągnął najniższe poziomy od dwóch i pół roku (poniżej 1400 punków na indeksie WIG20). Trafne określanie punków zwrotnych daje nam dużo satysfakcji. Obecnie robimy kolejny krok i nasze nastawienie zmieniamy na „akumuluję”. Od dwóch miesięcy akcje na naszej giełdzie rosną, mimo iż ciągle jeszcze jesteśmy w „nie-modzie” na fundusze inwestycyjne (14 miesięcy nieprzerwanych odpływów z funduszy rynku kapitałowego). Akcje są już jednak tak tanie, że nie jest łatwo „wcisnąć” ich ceny niżej. Przypuszczamy, że najbliższe miesiące mogą przerwać złą passę TFI i klienci ponownie zainteresują [...]

510. 2022

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2022

Ostatnie trzy miesiące to ponownie dawka dużej nerwowości, zmienności i spadków na rynkach akcji. WIG20 od początku roku spadł o 39%. Tym samym dotarł do poziomów, gdzie można zmienić nastawienie do polskiego rynku na bardziej optymistyczne i odważniej przystąpić do akumulowania przecenionych akcji (akumuluję/trzymam). Zmiana naszego nastawiania wynika z faktu, iż prawdopodobnie giełda już uwzględnia nadchodzącą recesję i wyczerpała potencjał spadkowy. Dodatkowo nie podzielamy opinii, iż można jeszcze podnosić dalej stopy procentowe w skali świata. Takie ruchy spowodować mogą bardzo silne wstrząsy na rynku długu. Przypuszczamy, że wysokiej inflacji nie będą towarzyszyć równie wysokie stopy procentowe. Obligacje i depozyty pozostaną miejscem gdzie trwale zagoszczą ujemne realne stopy procentowe. Będzie to powodować realne straty dla osób lokujących tam kapitał. Dla przykładu [...]

407. 2022

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.2022

Ostatnie miesiące charakteryzowały się dużą nerwowością i zmiennością na rynkach finansowych.  Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, które opisaliśmy w styczniu tego roku. Indeks WIG20 zanotował największy kwartalny spadek od ponad dekady (nie licząc kwartału, w którym wybuchła pandemia). Przecenie na rynku akcji towarzyszyła też silna wyprzedaż na rynku obligacji. Rentowności 10-letnich obligacji polskiego rządu osiągnęły poziom 7-8%. Od ponad dwóch lat regularnie wskazywaliśmy na nieatrakcyjności obligacji rządowych. Na koniec 2020 roku w części „O rynku” napisaliśmy o „prawdopodobnych olbrzymich stratach z obligacji w przyszłości”. Uważamy, że owe straty w ujęciu nominalnym już zostały osiągnięte. Najbliższe kwartały prawdopodobnie będą charakteryzować się zmiennością cen. Przypuszczamy, że na nową hossę na obligacjach jednak trzeba będzie jeszcze poczekać. W naszej opinii, rynek akcji [...]

504. 2022

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.2022

W styczniu tego roku zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku akcji na neutralne. Nastąpiło to po trzech latach faworyzowania akcji. Uzasadnialiśmy to tym, iż w naszej ocenie wchodzimy w okres podwyższonej zmienności i nerwowości na rynkach finansowych. Miniony kwartał potwierdza nasze założenia. Tym razem nastąpiło to w wyniku reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. Kilkuprocentowe spadki indeksów oceniamy jako reakcję umiarkowaną na tak silny impuls. Ciekawie zachowuje się rynek obligacji rządowych, gdzie kontynuowany jest silny trend spadkowy. Taka bessa na rynku długu rządowego bardzo dobrze wpisuje się w nasze negatywne nastawienie do tego segmentu. Od kilku kwartałów ostro krytykowaliśmy sens inwestowania w obligacje rządowe. Głównie z uwagi na zjawisko rosnącej inflacji windowanej w górę przez ekspansywną politykę monetarną i „awarię” w [...]

2101. 2022

Zmiana nastawienia do polskiego rynku akcji (21.01.2022)

W dniu dzisiejszym zmieniamy nastawienie do polskiego rynku akcji na neutralne. Uważamy, że wchodzimy w okres większej zmienności i nerwowości na globalnych rynkach akcji. Wraz z rosnącymi stopami procentowymi i zacieśnianiem ilościowej polityki monetarnej rośnie ryzyko turbulencji na rynku obligacji i akcji. Na tle globalnych rynków polskie spółki o średniej i małej kapitalizacji postrzegamy jako aktywa tanie i zdrowe. Mediana wskaźnika C/Z dla polskich spółek to około 10 (czyli poziom bardzo atrakcyjny), ale oczekiwany wzrost zmienności na świecie może rykoszetem odbić się na polskiej giełdzie. Prawdopodobnie polska giełda będzie zachowywać się lepiej niż globalne rynki akcji. Uważamy, że tego typu zawirowania będą zjawiskiem przejściowym i w perspektywie dwóch-trzech kwartałów polskie akcje ponownie mogą stać się bardzo atrakcyjną klasą aktywów. Rynek [...]

Przejdź do góry