O RYNKU – fragmenty komentarzy2021-10-18T09:27:18+00:00
504. 2023

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.2023

O rynku Miniony kwartał potwierdza, iż nasze pozytywne nastawienie do rynku przynosi pożądane rezultaty. Najważniejszymi wydarzeniami marca były zawirowania w bankach amerykańskich i europejskich. Upadek SVB i Credit Suisse oraz to, jak giełdy zareagowały na tę sytuację napawa optymizmem i zachęca do akumulowania akcji. W marcu sWIG80 i mWIG40 odnotowały wzrosty, a spadł jedynie WIG20, który ma w swoim składzie duży udział banków. Główne indeksy światowe również praktycznie nie zareagowały na wstrząsy bankowe. Za to głośno się zrobiło o „nadchodzącej katastrofie giełdowej” w mediach. Niektórzy wieszczyli, że będzie to „powtórka z 2008 roku”. Na ten moment nic podobnego nie ma miejsca. Przypuszczamy, że taki scenariusz nie nastąpi. To by było zbyt proste, żeby następujące kryzysy po sobie były podobne do [...]

301. 2023

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.12.2022

W pierwszych dniach października zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku akcji na bardziej odważne i optymistyczne (akumuluję/trzymam). Było to pierwsze ocieplenie naszego nastawienia od lutego 2019 roku. Kilka sesji po zmianie nastawienia, w połowie października, rynek osiągnął najniższe poziomy od dwóch i pół roku (poniżej 1400 punków na indeksie WIG20). Trafne określanie punków zwrotnych daje nam dużo satysfakcji. Obecnie robimy kolejny krok i nasze nastawienie zmieniamy na „akumuluję”. Od dwóch miesięcy akcje na naszej giełdzie rosną, mimo iż ciągle jeszcze jesteśmy w „nie-modzie” na fundusze inwestycyjne (14 miesięcy nieprzerwanych odpływów z funduszy rynku kapitałowego). Akcje są już jednak tak tanie, że nie jest łatwo „wcisnąć” ich ceny niżej. Przypuszczamy, że najbliższe miesiące mogą przerwać złą passę TFI i klienci ponownie zainteresują [...]

510. 2022

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2022

Ostatnie trzy miesiące to ponownie dawka dużej nerwowości, zmienności i spadków na rynkach akcji. WIG20 od początku roku spadł o 39%. Tym samym dotarł do poziomów, gdzie można zmienić nastawienie do polskiego rynku na bardziej optymistyczne i odważniej przystąpić do akumulowania przecenionych akcji (akumuluję/trzymam). Zmiana naszego nastawiania wynika z faktu, iż prawdopodobnie giełda już uwzględnia nadchodzącą recesję i wyczerpała potencjał spadkowy. Dodatkowo nie podzielamy opinii, iż można jeszcze podnosić dalej stopy procentowe w skali świata. Takie ruchy spowodować mogą bardzo silne wstrząsy na rynku długu. Przypuszczamy, że wysokiej inflacji nie będą towarzyszyć równie wysokie stopy procentowe. Obligacje i depozyty pozostaną miejscem gdzie trwale zagoszczą ujemne realne stopy procentowe. Będzie to powodować realne straty dla osób lokujących tam kapitał. Dla przykładu [...]

407. 2022

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.2022

Ostatnie miesiące charakteryzowały się dużą nerwowością i zmiennością na rynkach finansowych.  Jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, które opisaliśmy w styczniu tego roku. Indeks WIG20 zanotował największy kwartalny spadek od ponad dekady (nie licząc kwartału, w którym wybuchła pandemia). Przecenie na rynku akcji towarzyszyła też silna wyprzedaż na rynku obligacji. Rentowności 10-letnich obligacji polskiego rządu osiągnęły poziom 7-8%. Od ponad dwóch lat regularnie wskazywaliśmy na nieatrakcyjności obligacji rządowych. Na koniec 2020 roku w części „O rynku” napisaliśmy o „prawdopodobnych olbrzymich stratach z obligacji w przyszłości”. Uważamy, że owe straty w ujęciu nominalnym już zostały osiągnięte. Najbliższe kwartały prawdopodobnie będą charakteryzować się zmiennością cen. Przypuszczamy, że na nową hossę na obligacjach jednak trzeba będzie jeszcze poczekać. W naszej opinii, rynek akcji [...]

504. 2022

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.2022

W styczniu tego roku zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku akcji na neutralne. Nastąpiło to po trzech latach faworyzowania akcji. Uzasadnialiśmy to tym, iż w naszej ocenie wchodzimy w okres podwyższonej zmienności i nerwowości na rynkach finansowych. Miniony kwartał potwierdza nasze założenia. Tym razem nastąpiło to w wyniku reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. Kilkuprocentowe spadki indeksów oceniamy jako reakcję umiarkowaną na tak silny impuls. Ciekawie zachowuje się rynek obligacji rządowych, gdzie kontynuowany jest silny trend spadkowy. Taka bessa na rynku długu rządowego bardzo dobrze wpisuje się w nasze negatywne nastawienie do tego segmentu. Od kilku kwartałów ostro krytykowaliśmy sens inwestowania w obligacje rządowe. Głównie z uwagi na zjawisko rosnącej inflacji windowanej w górę przez ekspansywną politykę monetarną i „awarię” w [...]

2101. 2022

Zmiana nastawienia do polskiego rynku akcji (21.01.2022)

W dniu dzisiejszym zmieniamy nastawienie do polskiego rynku akcji na neutralne. Uważamy, że wchodzimy w okres większej zmienności i nerwowości na globalnych rynkach akcji. Wraz z rosnącymi stopami procentowymi i zacieśnianiem ilościowej polityki monetarnej rośnie ryzyko turbulencji na rynku obligacji i akcji. Na tle globalnych rynków polskie spółki o średniej i małej kapitalizacji postrzegamy jako aktywa tanie i zdrowe. Mediana wskaźnika C/Z dla polskich spółek to około 10 (czyli poziom bardzo atrakcyjny), ale oczekiwany wzrost zmienności na świecie może rykoszetem odbić się na polskiej giełdzie. Prawdopodobnie polska giełda będzie zachowywać się lepiej niż globalne rynki akcji. Uważamy, że tego typu zawirowania będą zjawiskiem przejściowym i w perspektywie dwóch-trzech kwartałów polskie akcje ponownie mogą stać się bardzo atrakcyjną klasą aktywów. Rynek [...]

601. 2022

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.2021

O polskim rynku akcji można powiedzieć, że jest w stanie równowagi. Jest zbyt tanio by sprzedawać (mediana wskaźnika cena/zysk jest poniżej 10) i jednocześnie widać słabość szerokiego rynku, co nakazuje zachować wstrzemięźliwość przy zakupach tanich spółek. W naszej ocenie taka sytuacja powinna potrwać jeszcze 2-3 kwartały. Wraz ze wzrostem stóp procentowych w skali świata rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia w którymś z krajów sytuacji kryzysowej związanej z obsługą długu. W efekcie może to doprowadzić do większych zawirowań na rynkach finansowych. Nasz wymarzony scenariusz zakłada, że takie zawirowania mogą mieć miejsce w połowie 2022 roku. W naszej opinii w takiej sytuacji polskie małe i średnie spółki staną się wówczas dobrym miejscem do lokowania kapitału. Ostatni rok, to okres pogłębiających się ujemnych realnych stóp [...]

610. 2021

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2021

Częstym tematem giełdowych komentarzy jest poziom inflacji, która utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego. Sierpniowy odczyt wskazuje na wartość 5,5% (w ujęciu rok do roku). Jednocześnie utrzymywane są ekstremalnie niskie stopy procentowe, a jednoroczny WIBOR to zaledwie 0,5%. Tak wysoki poziom inflacji ostatnio był latem 2001 roku, kiedy WIBOR kształtował się na poziomie 15-16%. Wówczas zrozumiałe i zasadne było utrzymywanie długoterminowych wolnych środków na lokatach lub w obligacjach rządowych. A dziś? Obecnie gospodarstwa domowe mają bilion (tysiąc miliardów) złotych na nieoprocentowanych depozytach bankowych i w znikomym stopniu korzystają z możliwości inwestowania na polskim rynku akcji, gdzie wskaźnik cena/zysk dla indeksu sWIG80 to 10,6. Nie wiemy jak długo jeszcze pracownicy z polskiego sektora bankowego będą koncentrować się na oferowaniu depozytów i pomijać [...]

3006. 2021

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.2021

Na polskim rynku akcji kontynuowana jest dobra koniunktura i indeks WIG doszedł do swoich historycznych szczytów czyli 67 tys. punktów. W ślad za nim od ponad dwóch lat rosną indeksy spółek o mniejszej kapitalizacji. Daje nam to dużą satysfakcję, gdyż na początku 2019 roku trafnie przewidzieliśmy tę hossę i nie baliśmy się odważnie o tym opowiadać zarówno w mediach jak i w rozmowach bezpośrednich z Państwem. Od początku 2019 roku sWIG80 urósł o 95% a w tym czasie certyfikaty naszego Funduszu zyskały 98%. Obecne poziomy wycen polskich spółek o małej i średniej kapitalizacji postrzegamy jako ciągle atrakcyjne i nie widzimy sensu „uciekania” do obligacji rządowych lub depozytów bankowych. Wprost przeciwnie, wraz z rosnącą inflacją, atrakcyjność wymienionych instrumentów dłużnych będzie [...]

3103. 2021

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.2021

Na polskim rynku akcji kontynuowana jest dobra koniunktura w segmencie spółek o małej i średniej kapitalizacji. Jest to optymalna sytuacja, z której stabilnie korzystamy. Widzimy wzrost ilości nowych potencjalnych debiutów spółek na polskiej giełdzie. Powinno to powoli równoważyć niedobór podaży akcji na naszym rynku. Jednocześnie też powoduje zwiększenie zainteresowaniem polską giełdą. Obecna polityka pieniężna powinna dalej sprzyjać zniechęcaniu do depozytów bankowych i wymuszonym interesowaniu się innymi formami oszczędzania, w tym też lokowaniu w instrumenty powiązane z rynkiem akcji. W skali świata do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału zaliczyć można spadki cen rządowych obligacji długoterminowych w USA. Może to być zapowiedź zbliżających się turbulencji na rynkach finansowych. Wydaje się, że odpowiedzią na ewentualne turbulencje będzie luzowanie polityki monetarnej. Jeżeli ten schemat [...]

Przejdź do góry