Miniony kwartał to czas powolnego i systematycznego wzrostu polskich indeksów giełdowych. Owym wzrostom towarzyszą niskie wyceny. Mediana wskaźnika cena/zysk dla indeksu WIG Poland to obecnie 10,2. Połącznie trendu wzrostowego i niskich wycen to dobre środowisko do tego by utrzymywać duże pozycje na rynku akcji. Indeks sWIG80 jest już „o włos” od ustanowienia nowego rekordu wszechczasów. W wyraźnym trendzie wzrostowym jest również indeks WIG. W naszej opinii to kwestia czasu by zobaczyć nowe historyczne maksima także i na tym indeksie. Nawet jeżeli miesiące letnie będą „senne” i nie będą sprzyjać wzrostowi cen, to i tak dobrze dobrany portfel akcji to w naszej opinii najlepsza forma lokowania kapitału. Przychylnym okiem patrzymy również na spółki z indeksu WIG20. W ostatnich latach segment ten nie cieszył się powodzeniem wśród inwestorów. Cztery lata temu, przed pandemią, poziom „równowagi” oscylował wokół 2200-2300 punktów. Od tego czasu inflacja wypchnęła ceny dóbr i usług o około 40%. Gdyby WIG20 miał wzrosnąć do przedpandemicznych poziomów w ujęciu realnym, to ciągle jest przed nim duża przestrzeń do wzrostów. Mamy nadzieję, że uda nam się to wykorzystać.