Szanowni Inwestorzy,

Za nami udany pierwszy kwartał 2021 roku. Wycena certyfikatu inwestycyjnego na koniec marca wyniosła 295,74 zł. Oznacza to wzrost wartości o 9,3% w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Osiągnięta stopa zwrotu została wypracowana na dość spokojnym rynku, gdzie WIG20 spadł o 2,3%, indeks sWIG80 wzrósł o 15,3%, zaś cena złota spadła o 10%.

O portfelu

Główną siłą wzrostową portfela był dobrze dobrany skład akcji spółek z polskiej giełdy. Również pozytywnie przyczyniły się nasze inwestycje na rynku w Stanach Zjednoczonych. Trafnym ruchem okazało się też zmniejszenie zaangażowania w złoto w czwartym kwartale minionego roku. W efekcie mocny spadek cen tego metalu szlachetnego tylko nieznacznie obniżył osiągniętą stopę zwrotu. Zdecydowana większość spółek, których akcje posiadamy, raportuje pozytywne informacje dotyczące ich kondycji finansowej i rozwoju. Jednocześnie wskaźnikowo spółki są wyceniane na atrakcyjnych poziomach, co pozwala spokojnie kontynuować naszą strategię.

O rynku

Na polskim rynku akcji kontynuowana jest dobra koniunktura w segmencie spółek o małej i średniej kapitalizacji. Jest to optymalna sytuacja, z której stabilnie korzystamy. Widzimy wzrost ilości nowych potencjalnych debiutów spółek na polskiej giełdzie. powoli równoważyć niedobór podaży akcji na naszym rynku. Obudzony rynek pierwotny jednocześnie też powoduje zwiększenie zainteresowaniem polską giełdą, co postrzegamy jednoznacznie pozytywnie. Obecna polityka pieniężna, powinna dalej sprzyjać zniechęceniu do depozytów bankowych i podsycać zainteresowanie innymi formami oszczędzania, w tym też lokowanie w instrumenty powiązane z rynkiem akcji.

W skali świata, do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału zaliczyć należy spadki cen rządowych obligacji długoterminowych w USA. Niewykluczone, że jest to zapowiedź zbliżających się turbulencji na rynkach finansowych. Wydaje się, że odpowiedzią na ewentualne turbulencje będzie luzowanie polityki monetarnej. Jeżeli ten schemat działania sprawdzi się, to  rynek akcji powinien wyjść z tego bez większego uszczerbku na wycenach.

 

Z wyrazami szacunku,

Konrad Łapiński