Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2021

Szanowni Inwestorzy, Wycena na koniec września b.r. wyniosła 267,22 zł, co oznacza spadek wartości certyfikatu o 7,6% w minionym kwartale. Stopa zwrotu liczona od początku roku wynosi -1,3%. Ostatni kwartał charakteryzował się umiarkowanymi wzrostami polskich indeksów giełdowych: WIG20 wzrósł o 4,1%, a sWIG80 o 2,5%. Natomiast cena złota wyrażona w USD prawie nie zmieniła [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.20212021-10-06T15:19:20+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.2021

Szanowni Inwestorzy, Wycena na koniec czerwca wyniosła 289,32 zł, co oznacza spadek wartości certyfikatu o 2,2% w minionym kwartale. Od początku roku wypracowana stopa zwrotu to 6,9%. Osiągnięta ona została na dość dobrym rynku, gdzie w pierwszym półroczu WIG20 wzrósł o 11,8%, indeks sWIG80 wzrósł o 27,9%, zaś cena złota spadła o 6,7%. O [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.20212021-07-05T16:54:44+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.2021

Szanowni Inwestorzy, Za nami udany pierwszy kwartał 2021 roku. Wycena certyfikatu inwestycyjnego na koniec marca wyniosła 295,74 zł. Oznacza to wzrost wartości o 9,3% w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Osiągnięta stopa zwrotu została wypracowana na dość spokojnym rynku, gdzie WIG20 spadł o 2,3%, indeks sWIG80 wzrósł o 15,3%, zaś cena złota spadła o 10%. [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.20212021-04-06T11:49:10+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.2020

Szanowni Inwestorzy, Wycena certyfikatu na koniec grudnia wyniosła 270,64 zł, co oznacza wzrost o 42,6% w 2020 roku. Sam czwarty kwartał był spadkowy i ostatecznie wycena w trzy miesiące zmniejszyła się o 7,4%. Rok 2020 przyniósł wiele niespodzianek w otaczającym nas świecie i dużą zmienność w wycenie funduszu. Ostatecznie wynik na poziomie +42,6% prezentuje się [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.20202021-01-05T13:46:25+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2020

Szanowni Inwestorzy, Wycena na koniec września wyniosła 292,19 zł, co oznacza wzrost o 54% od początku roku. Sam trzeci kwartał nie przyniósł większych zmian i ostatecznie wycena jest o 0,8% niższa niż 3 miesiące temu. Miniony kwartał przyniósł uspokojenie i zmniejszenie zmienności w porównaniu do pierwszego półrocza tego roku. Dotyczy to zarówno wyceny certyfikatów [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.20202020-10-05T10:21:50+00:00

Zmiana nastawienia do polskiego rynku akcji

W dniu dzisiejszym kończymy okres bardzo optymistycznego nastawienia do spółek o małej i średniej kapitalizacji. Faworyzowaliśmy je przez ostatnie 18 miesięcy. Dalej widzimy duży potencjał w wybranych spółkach. Jednak zachowanie i aktywność inwestorów indywidualnych w ostatnich dwóch miesiącach nakazuje przywrócenie nieco większej ostrożności. Dlatego nastawiamy się na akumulowanie i trzymanie wyselekcjonowanych spółek. Dalej dostrzegamy [...]

Zmiana nastawienia do polskiego rynku akcji2020-08-12T07:44:43+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.2020

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.06.20202020-08-14T05:37:43+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.2020

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.03.20202020-05-27T08:16:54+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.2019

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.20192020-05-26T18:09:38+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.2019

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 30.09.20192019-10-08T08:30:29+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 28.06.2019

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 28.06.20192019-07-03T06:53:54+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 29.03.2019

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 29.03.20192019-04-02T19:34:26+00:00

akumuluj-kupuj polskie akcje

Dziś zmieniamy nasze nastawienie do rynku akcji na jeszcze bardziej pozytywne. W naszej opinii warto akumulować spółki o dużej kapitalizacji i kupować spółki „sWIG-ogowe”. Segment małych i średnich spółek jest po siedmiu spadkowych kwartałach. Ceny akcji zawędrowały w tak niskie poziomy, że nie widzimy już w nich potencjału spadkowego. Wydaje się, że scenariusz recesyjny jest [...]

akumuluj-kupuj polskie akcje2019-02-04T12:36:10+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.2018

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów Total FIZ 31.12.20182019-01-03T21:08:32+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 28.09.2018

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 28.09.20182018-10-01T13:22:55+00:00

Akumulowanie polskich akcji 27-08-2018

W dniu dzisiejszym zmieniamy nasze nastawienie do rynku na bardziej pozytywne i zalecamy akumulowanie polskich akcji. W ostatnich trzech tygodniach byliśmy świadkami zawirowań na rynku tureckim. Na tym tle polski rynek akcji zachowywał się jak „oaza spokoju” tym samym możemy stwierdzić, że pozytywnie przeszedł turecki „stres-test”. Widzimy korzystny splot okoliczności: ceny akcji są na atrakcyjnych [...]

Akumulowanie polskich akcji 27-08-20182018-08-27T12:48:32+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.06.2018

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.06.20182018-08-02T13:07:55+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.03.2018

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.03.20182018-04-04T14:33:11+00:00

Neutralne nastawienie do rynku akcji (05.02.2018)

W dniu dzisiejszym zmieniamy nasze nastawienie do rynku akcji na neutralne. Kończy to dwuletni okres zalecania "przeważania" akcji w portfelu. Zmiana nastawienia związana jest z chęcią realizacji zysków wynikających z "rynku byka" z ostatnich dwóch lat na globalnych rynkach akcji. Polską giełdę dalej postrzegamy jako tanią i atrakcyjną wycenowo na tle reszty świata. Przypuszczamy, że [...]

Neutralne nastawienie do rynku akcji (05.02.2018)2018-04-29T17:58:46+00:00

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.12.2017

STOPA ZWROTU ( źródło IZFA ) Szanowni Państwo, Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: "Fundusze"). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych [...]

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.12.20172018-04-04T14:34:19+00:00
Przejdź do góry