STOPA ZWROTU ( źródło IZFA )

Szanowni Państwo,
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny udostępniać na ogólnodostępnych stronach internetowych informacji dotyczących niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: „Fundusze”). W związku z powyższym z dniem 5 kwietnia 2018 r. Ipopema TFI S.A. ogranicza dostęp do powyższych informacji, nadal publikowanych na niniejszej stronie internetowej, jedynie do kręgu uczestników Funduszy. Przekazanie przez Ipopema TFI S.A. indywidualnych danych umożliwiających zalogowanie się celem uzyskania dostępu do informacji dotyczących Funduszy, odbędzie się drogą pocztową lub w drodze korespondencji elektronicznej i nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów przez uczestników Funduszy.

Za zaistniałe utrudnienia najmocniej przepraszamy!

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło: