Media o Nas2016-12-11T10:40:28+00:00
3005. 2016

biznes.onet.pl • Złoto odzyskuje blask

Pierwsze trzy miesiące 2016 r. przyniosły wzrost cen złota o ponad 15 proc. i był to pod tym względem najlepszy kwartał od 30 lat. Dalszej zwyżce sprzyjają ujemne stopy procentowe i atmosfera niepewności unosząca się nad rynkami finansowymi Chciwość potrafi [...]

2211. 2015

analizy.pl • Fala autorskich propozycji – czy będzie sukces?

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na wyniki funduszy są kompetencje zarządzających. Między innymi z tego powodu rynek bacznie przygląda się funduszom autorskim, których w ostatnim czasie obserwujemy prawdziwy wysyp. Tylko w okresie minionych 9 miesięcy powstały cztery takie produkty, a [...]

711. 2015

FORBES • W Cormayu rozwód z orzeczeniem o winie

Miał być biznes liczony w miliardach. Konkretnie – 22 mld złotych. Na tyle Cormay szacował potencjał analizatora krwi BlueBox. Skończyło się kłótnią wspólników i kryzysem w firmie. Po jednej stronie barykady znaleźli się założyciele firmy, ojciec i syn: Tadeusz i [...]

810. 2014

parkiet.com • Total FIZ zmienia kurs

Z początkiem października fundusz Total FIZ (największy akcjonariusz PZ Cormay) dostał nowy statut. Umorzenia certyfikatów inwestycyjnych będą częstsze – raz na kwartał, a nie tak jak do tej pory raz do roku. Jednak ich maksymalna jednorazowa wartość wyniesie 15 [...]

2910. 2012

parkiet.com • Mamy dodatkowe 75 mln zł na hossę

Rozmowa z Konradem Łapińskim, pomysłodawcą i zarządzającym funduszem Total FIZ. Słyszałem, że jednym z pańskich ulubionych powiedzeń jest „na umarlaka pełna paka", odpowiednik angielskiego „Sell in May and go away, stay away till St Leger Day" (w innych wersjach „till Halloween Day"). Ostatnia [...]

2306. 2012

parkiet.com • Drugie półrocze będzie czasem akumulacji akcji

Co czeka rynki finansowe w kolejnych miesiącach? Pytamy o to analityków i zarządzających: Wojciecha Białka, Sebastiana Buczka, Konrada Łapińskiego, Roberta Nejmana i Jarosława Niedzielewskiego Gdy rozmawialiśmy w grudniu 2011 r., WIG odbijał się od wrześniowego dołka. Minęło pół roku i WIG znów odbija [...]

2003. 2012

parkiet.com • Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego

Już po raz 18. „Par­kiet" roz­da­ł By­ki i Nie­dźwie­dzie – na­gro­dy dla naj­lep­szych spół­ek, me­ne­dże­rów oraz przed­sta­wi­cie­li ryn­ku ka­pi­ta­ło­we­go Nagrodzeni dziękowali przede wszystkim swoim pracownikom i zapowiedzieli, że ten rok będzie jeszcze lepszy. 2011 r. stał pod zna­kiem spad­ków na gieł­dzie, [...]

2003. 2012

parkiet.com • Złote portfele – 2011

Naj­lep­szy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego Total FIZ Za­rzą­dza­ją­cy: Konrad Łapiński Sto­pa zwro­tu: 38,2 proc. Py­ta­ny o źró­dło ubie­gło­rocz­ne­go po­wo­dze­nia, Ła­piń­ski od­po­wia­da: – Moc­no sko­rzy­sta­li­śmy na wzro­ście kur­su PZ Cor­may (+ 179 proc.) oraz na in­we­sty­cji w Bio­med Lu­blin (+37 proc.). Do­dat­ko­wo w pierw­szym pół­ro­czu [...]

Przejdź do góry