W dniu dzisiejszym zmieniamy nastawienie do polskiego rynku akcji na neutralne. Uważamy, że wchodzimy w okres większej zmienności i nerwowości na globalnych rynkach akcji. Wraz z rosnącymi stopami procentowymi i zacieśnianiem ilościowej polityki monetarnej rośnie ryzyko turbulencji na rynku obligacji i akcji. Na tle globalnych rynków polskie spółki o średniej i małej kapitalizacji postrzegamy jako aktywa tanie i zdrowe. Mediana wskaźnika C/Z dla polskich spółek to około 10 (czyli poziom bardzo atrakcyjny), ale oczekiwany wzrost zmienności na świecie może rykoszetem odbić się na polskiej giełdzie. Prawdopodobnie polska giełda będzie zachowywać się lepiej niż globalne rynki akcji. Uważamy, że tego typu zawirowania będą zjawiskiem przejściowym i w perspektywie dwóch-trzech kwartałów polskie akcje ponownie mogą stać się bardzo atrakcyjną klasą aktywów. Rynek długu i depozyty bankowe dalej postrzegamy jako mało atrakcyjne i prawdopodobnie jeszcze długo to się nie zmieni.