Zdaniem zarządu PZ Cormay, najbardziej jaskrawym działaniem na szkodę Orphee było przyznanie sobie wynagrodzenia za poprzednie lata. Kto podjął taką decyzję? Tadeusz Tuora, Tomasz Tuora: Rada Dyrektorów RD w pełnym składzie w lutym 2015 roku jednogłośnie podjeła uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia za lata 2010 – 2013.

Artykuł z: Puls Biznesu