Jednym z ważniejszych czynników wpływających na wyniki funduszy są kompetencje zarządzających. Między innymi z tego powodu rynek bacznie przygląda się funduszom autorskim, których w ostatnim czasie obserwujemy prawdziwy wysyp. Tylko w okresie minionych 9 miesięcy powstały cztery takie produkty, a kolejne 2 są już widoczne na horyzoncie.

Za kilka tygodni w niepublicznej emisji rozpoczną się zapisy na certyfikaty inwestycyjne autorskiego funduszu Adama Drozdowskiego, jednego z bardziej doświadczonych zarządzających na krajowym rynku. Ekspert wcześniej był związany m. in. z Pioneer Pekao TFI, AXA TFI, TFI PZU oraz Legg Mason TFI. Polityka inwestycyjna nowego funduszu Adama Drozdowskiego będzie opierała się na inwestowaniu w płynne aktywa, zgodnie ze strategiami inwestycyjnymi panującymi na rynkach krajów OECD, przy czym dominującą klasą aktywów w portfelu będą akcje. Tymczasowo ekspert będzie samodzielnie zarządzał funduszem, jednak docelowo zamierza skompletować zespół zarządzających. Dodatkowo chociaż w bieżących planach Adama Drozdowskiego jest koncentracja na powstającym funduszu, to w przyszłości zarządzający nie wyklucza rozbudowania oferty.

W trakcie emisji certyfikatów jest obecnie Insignis FIZ, będący efektem współpracy Grzegorza Witkowskiego z Marcinem Pestelskim, pracujących wcześniej jako zarządzający w Nordea OFE. Nowy projekt – Insignis FIZ to fundusz absolute return, którego strategia będzie zbliżona do działającego Trigon Quantum Absolute Return FIZ.

Fala autorskich propozycji rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku od debiutu Globalnego Funduszu Medycznego FIZ autorstwa Marcina Szuby. Po sukcesie jaki odniósł zarządzając PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy), ekspert postanowił uruchomić własny fundusz z ekspozycją na branżę medyczną. Nowy fundusz odniósł spory sukces sprzedażowy. Podczas dotychczasowych emisji certyfikatów, klienci wpłacili do niego +240 mln zł nowych środków.

Pod koniec grudnia ub. r. z autorskimi funduszami wystartował Arkadiusz Bogusz, wcześniej związany z Ipopema TFI, gdzie jako Chief Investment Officer (CIO) był odpowiedzialny za nadzór nad całym departamentem zarządzania aktywami. Obecnie pod skrzydłami OPTI TFI uruchomił dwa autorskie fundusze: globalnych obligacji oraz fundusz o strategii typu makro. Podczas pierwszej emisji certyfikatów w styczniu br. oba fundusze pozyskały odpowiednio +53,3 mln zł i +33,8 mln zł.

W maju br. rozpoczął działalność Trigon Quantum Arbitrage FIZ, czyli fundusz arbitrażowy, założony przez Marcina Piekarza. Zgodnie ze strategią funduszu, każda transakcja zawierana przez zarządzającego będzie miała z góry ustalony zysk, a celem jest wypracowanie stopy zwrotu w wysokości 6% – 8% rocznie.

Fundusze autorskie to produkty stworzone przez zarządzających, którzy po wieloletnim doświadczeniu w TFI postanowili utworzyć swój własny, autorski fundusz. Zazwyczaj są tworzone w formie funduszy zamkniętych (FIZ), co wynika m. in. z wygodniejszej formy, zarówno pod względem prawnym, jak i organizacyjnym. W Polsce pierwsze produkty tego typu zaczęły się pojawiać po załamaniu rynku w 2008 r. Wtedy też znane nazwiska wzbudzały w klientach wiarygodność oraz nadzieje na pewne zyski. Jednak dziś, po kilku latach działalności okazuje się że, sławne nazwiska nie gwarantują sukcesu, bowiem fundusze te nierzadko wypracowywały straty.

Pierwszy autorski projekt został uruchomiony przez Konrada Łapińskiego przy współpracy z Ipopema TFI w styczniu 2009 r. TOTAL FIZ jest aktywnie zarządzanym funduszem, którego zarządzający może inwestować w szereg różnych instrumentów w tym instrumenty pochodne, nie mniej jednak w przeważającej części są to akcje. Na koniec grudnia 2014 r. akcje z warszawskiego parkietu stanowiły 44% portfela. Chociaż TOTAL FIZ od początku działalności zarobił +59,3%, to w okresie ostatnich 3 lat miał spore problemy, a zbieg 3 zdarzeń: przebudowy portfela na bardziej płynny, słabej koniunktury w segmencie małych spółek oraz fali wycofywania środków z funduszu, sprawił że w 2014 r. certyfikaty inwestycyjne TOTAL FIZ potaniały o -29%. Obecnie na skutek podjętych przez zarządzającego działań TOTAL FIZ wychodzi na prostą, a na koniec pierwszego kwartału br. wartość jednego certyfikatu wzrosła o +13%.

Kolejnym autorskim funduszem był MCI Gandalf Aktywnej Alokacji, działający obecnie pod nazwą AGIO Aktywnej Alokacji (AGIO SFIO), którymi zarządzają Robert i Dorota Nejman. AGIO Aktywnej Alokacji (AGIO SFIO) od początku działalności traci -1,6%, a w okresie ostatnich 36 i 12 miesięcy jest pod kreską odpowiednio o -1,9% i -3,5%.

W międzyczasie powstały także dwa inne fundusze autorskie. Założony przez Roberta Ślepaczuka UniSystem 1 (UniSystem FIZ) w pomnażaniu kapitału wykorzystuje komputerowe algorytmy. Z kolei celem oryginalnej propozycji Krzysztofa Rybińskiego – Eurogeddon (Opera SFIO), jest zarobek w wyniku zrealizowania niekorzystnych zdarzeń dla strefy euro, takich jak np. głęboka recesja, czy bankructwo Grecji. I chociaż w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zrealizowania tego drugiego scenariusza jest coraz większe, to póki co fundusz od powstania w 2012 r. traci już -65%.

Wszystkie fundusze autorskie przeznaczone są dla bardziej doświadczonych inwestorów dysponujących większym kapitałem. W przypadku produktów o charakterze zamkniętym minimalna kwota inwestycji to równowartość 40 tys. euro

Magdalena Patynowska
Analizy Online