Pierwsze trzy miesiące tego roku większość klientów TFI może zaliczyć do udanych. Na minusie są tylko niektóre fundusze akcji oraz obligacji zagranicznych (licząc średnie dla grup) – na największym, blisko 5 proc., podmioty lokujące na giełdach azjatyckich z wyłączeniem Japonii. Największy zarobek, licząc w złotych, przyniosły z kolei fundusze zrównoważone zagraniczne, 2,6 proc.

Fundusze akcji krajowych średnio dały w I kwartale zarobić 1,8 proc. Z tego nieco lepiej zachowywały się fundusze akcji małych i średnich spółek niż uniwersalne. Najlepszy w całej grupie był Pioneer Akcji Aktywna Selekcja z wynikiem 8,1 proc. Zdystansował konkurencję, bo kolejny KBC Akcji Małych Spółek przyniósł stopę zwrotu na poziomie 4,6 proc. Fundusz Pioneera w samym marcu zarobił 3 proc. i znalazł się w czołówce. Pierwsze dwa miejsca przypadły KBC Akcyjny i UniKorona Akcje, których stopy zwrotu to odpowiednio 3,7 proc. i 3,6 proc. Najsłabszy wśród podmiotów agresywnych krajowych w I kwartale był Copernicus Akcji, który stracił blisko 5 proc. W skali ubiegłego miesiąca jest prawie 1 proc. pod kreską. Najsłabsze, ze stratą ponad 1 proc., są Aviva Investors Polskich Akcji i Fortis Akcji. Wśród funduszy dłużnych inwestujących głównie na polskim rynku liderem w I kwartale jest PZU Papierów Dłużnych Polonez, z zyskiem na poziomie 1,7 proc. To zasługa głównie samego marca, w którym funduszy zyskał 2 proc., najwięcej w grupie. Tuż za nim uplasował się Novo Papierów Dłużnych, którego uczestnicy zyskali 1,6 proc. Więcej niż 1 proc. w I kwartale stracił BPH Obligacji 2.

Najlepszy na całym rynku, Total FIZ, zostawił konkurentów daleko w tyle. Przez trzy miesiące zarobił 22 proc. Ten realizujący strategię typu absolute return, czyli mający – dzięki inwestycjom w klasy aktywów szerokiego wachlarza – przynosić zyski niezależnie od warunków rynkowych, autorski funduszu Konrada Łapińskiego, miał w portfelu mocno zyskujące akcje z GPW.

Oryginalny artykuł z: rp.pl