Na naszym rynku fundusze absolute return mogą być kojarzone z nazwiskami znanych zarządzających, którzy w przeszłości odnosili sukcesy w klasycznych produktach inwestycyjnych. Teraz część z tych osob próbuje swoich sił w funduszach o swobodnej polityce inwestycyjnej. Rozbieżność rezultatów w fundszach absolute return wynika jednak nie tylko z odmiennych oczekiwań samych zarządzających, ale również z różnic w wykorzystywanym podejściu inwestycyjnym. Więcej o ofercie funduszy absolute return oraz o kryteriach ich oceny znajdą państwo w rozmowie Tomasza Publicewicza z firmy Analizy Online i Roberta Stanilewicza, która miała miejsce na antenie TVN CNBC Biznes w programie ,,Godzina dla pieniędzy”.

Oryginalny artykuł z: analizy.pl