IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformowało, że od połowy października 2008 r. rozpoczęła współpracę z Konradem Łapińskim, czołowym zarządzającym na polskim rynku kapitałowym.
Współpraca dotyczyć będzie zarządzania docelowo nowo utworzonym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który prowadzić będzie aktywną politykę inwestycyjną zarówno w obrębie instrumentów finansowych notowanych na rynku giełdowym, jak również
poszukiwać będzie atrakcyjnych celów inwestycyjnych na rynku spółek niepublicznych.

Konrad Łapiński należy do ścisłej czołówki zarządzających portfelami akcyjnymi na polskim rynku kapitałowym. Na giełdzie papierów wartościowych inwestuje od 1993 roku, w tym od 2002 roku jako zarządzający funduszami Akcja i Waga w Skarbiec TFI.

Wraz z Konradem Łapińskim do IPOPEMA TFI dołączą także Michał Błach i Robert Przytuła. Obaj mają bardzo bogate, ponad dziesięcioletnie, doświadczenie w inwestycjach na giełdzie a także na rynku pozagiełdowym.

Michał Błach do końca września był wiceprezesem Optopol Technology SA, zaś Robert Przytuła do połowy września 2008 był dyrektorem departamentu analiz w Skarbiec TFI, gdzie pracował ponad 5 lat.

W wyniku powyższej współpracy, w ramach struktury organizacyjnej IPOPEMA TFI powołany zostanie departament dedykowany nowemu funduszowi. Pracami departamentu kierował będzie Konrad Łapiński.

Oryginalny artykuł z: bankier.pl