Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Tel. +48 22 236 93 01
www.ipopematfi.pl

Bank Depozytariusz

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa, skr. poczt. 728
Tel. +48 22 829 00 00
www.mbank.pl

Dystrybutorzy

iWealth Management Sp. z o.o. 
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

https://iwealth.pl

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107
02-595 Warszawa

www.xelion.pl

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa, skr. poczt. 728

www.mbank.pl

Niezależny Dom Maklerski S.A.
Ufficio Primo, Wspólna 62
00-684 Warszawa

www.ndm.com.pl

BGŻ BNP Paribas S.A.

Twarda 18, 00-105 Warszawa

https://www.bnpparibas.pl