Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Tel. +48 22 236 93 01
www.ipopematfi.pl

Bank Depozytariusz

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa, skr. poczt. 728
Tel. +48 22 829 00 00
www.mbank.pl

Dystrybutorzy

Q Securities S.A.

ul. Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

www.qsecurities.pl

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

ul. Puławska 107

02-595 Warszawa

www.xelion.pl

mBank S.A.

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

skr. poczt. 728

www.mbank.pl

Niezależny Dom Maklerski S.A.

Ufficio Primo, ul. Wspólna 62

00-684 Warszawa

www.ndm.com.pl

BGŻ BNP Paribas S.A.

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

https://www.bnpparibas.pl