Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Tel. +48 22 236 93 01
www.ipopematfi.pl

Bank Depozytariusz

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa, skr. poczt. 728
Tel. +48 22 829 00 00
www.mbank.pl

Dystrybutorzy

mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa, skr. poczt. 728
www.mbank.pl

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.
ul. Puławska 107
02-595 Warszawa
www.xelion.pl

Raiffeisen Bank International
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
www.raiffeisenpolbank.com

Niezależny Dom Maklerski S.A.
Ufficio Primo, Wspólna 62
00-684 Warszawa
www.ndm.com.pl