Lista Komentarzy

Lista Komentarzy 2016-12-07T13:23:17+00:00
502. 2018

Neutralne nastawienie do rynku akcji (05.02.2018)

W dniu dzisiejszym zmieniamy nasze nastawienie do rynku akcji na neutralne. Kończy to dwuletni okres zalecania "przeważania" akcji w portfelu. Zmiana nastawienia związana jest z chęcią realizacji zysków wynikających z "rynku byka" z ostatnich dwóch lat na globalnych rynkach akcji. Polską giełdę dalej postrzegamy jako tanią i atrakcyjną wycenowo na tle reszty świata. Przypuszczamy, że realizacja zysków spowoduje wzrost zmienności [...]

401. 2018

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.12.2017

Szanowni Inwestorzy, Rok 2017 zamykamy stopą zwrotu na poziomie +15,8% i wartością certyfikatu wynoszącą 178,08 zł. Jest to stopa zwrotu nieznacznie lepsza niż w 2016 (+12,1%). Ten rok to także wzrost aktywów  Funduszu z poziomu 175 mln zł na 257 mln (+47%). Cechą charakterystyczną minionego roku były wyraźnie różne dwa półrocza. Pierwsze bardzo udane i drugie półrocze dość słabe (czyli [...]

210. 2017

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 29.09.2017

Szanowni Inwestorzy, W trzecim kwartale 2017 roku wartość certyfikatu spadła o 6% i wyniosła na koniec września 182,49 zł. W perspektywie roku Fundusz osiągnął wynik na poziomie +16%. Za ostatnie dwa lata to +37%. Osiągane stopy zwrotu, to efekt zmodyfikowanej trzy lata temu strategii inwestycyjnej. O portfelu: W minionym kwartale na wartości straciła część akcyjna portfela Funduszu ze spółkami z [...]

307. 2017

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.06.2017

Szanowni Inwestorzy, W drugim kwartale 2017 roku wartość certyfikatu wzrosła o 5,7% i wyniosła na koniec czerwca 194,68 zł. Od początku roku Fundusz osiągnął wynik na poziomie +27%. Głównym generatorem dodatniej stopy zwrotu były akcje polskich przedsiębiorstw notowanych na GPW. O portfelu: W minionym kwartale na wartości zyskała część akcyjna portfela Funduszu. Ceny metali szlachetnych oraz dolara amerykańskiego lekko zniżkowały. [...]

404. 2017

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 31.03.2017

Szanowni Inwestorzy, W pierwszym kwartale 2017 roku wartość certyfikatu wzrosła o 19,8% i wyniosła na koniec marca 184,24 zł. Wynik Funduszu cechował się regularnym comiesięcznym wzrostem i okazał się lepszy niż stopa zwrotu z polskich indeksów giełdowych. O portfelu: W minionym kwartale zyskały na wartości wszystkie klasy aktywów, w które w odpowiednich proporcjach zainwestował Fundusz: akcje polskich spółek, kontrakty terminowe [...]

301. 2017

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.12.2016

Szanowni Inwestorzy, Rok 2016 zamykamy z wyceną jednego certyfikatu na poziomie 153,73 zł. Oznacza to wzrost w perspektywie roku o 12,07%, przy czym sam czwarty kwartał był lekko spadkowy. Wyniki Funduszu cechowały się znacznie mniejszą zmiennością niż w poprzednich latach. Podobnie jak w roku 2015 osiągnięty wynik jest lepszy niż stopa zwrotu z indeksu WIG. O portfelu: W minionym roku [...]

3009. 2016

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.09.2016

Szanowni Inwestorzy, Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku wartość jednego certyfikatu wyniosła 157,07 zł, co oznacza wzrost o 1,7% w relacji do wyceny z końca czerwca. Stopa zwrotu liczona od początku roku wynosi obecnie +14,5% Minione trzy miesiące to czwarty z rzędu kwartał z dodatnią stopą zwrotu, przy czym sam wrzesień był lekko spadkowy. O portfelu: W minionym kwartale głównym [...]

2209. 2016

W dniu dzisiejszym „ocieplamy” nasze nastawienie do rynku akcji

W dniu dzisiejszym "ocieplamy" nasze nastawienie do rynku akcji. W styczniu po ponad dwuletniej przerwie wydaliśmy pozytywną opinię inwestycyjną o tej klasie aktywów. Od tej pory rynek układa się po myśli. Wystąpienie wzmożonej podaży akcji oceniamy jako mało prawdopodobne. Natomiast widzimy spore szanse na generowanie popytu. Powinno mieć to miejsce dzięki transferowi środków z prawie nieoprocentowanego rynku długu i depozytów [...]

3006. 2016

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.06.2016

Szanowni Inwestorzy, Na koniec drugiego kwartału 2016 roku wartość jednego certyfikatu wyniosła 154,44 zł, co oznacza wzrost o 3,9% w relacji do wyceny z końca marca. Stopa zwrotu liczona od początku roku wynosi obecnie +12,6% Minione trzy miesiące to trzeci z rzędu kwartał „na plusie". O portfelu: Podobnie jak w poprzednim kwartale, obecny wynik funduszu zawdzięczamy inwestycjom na rynku akcji [...]

3103. 2016

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 31.03.2016

Szanowni Inwestorzy, Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku wartość jednego certyfikatu wyniosła 148,63 zł, co oznacza wzrost o 8,35% w relacji do wyceny grudniowej. O portfelu: Pozytywny wynik funduszu za ostatni kwartał zawdzięczamy inwestycjom poczynionym na rynku akcji i ekspozycji na metale szlachetne. Minione trzy miesiące to drugi z rzędu kwartał „na plusie.” W tym czasie rynek akcji nie rozpieszczał [...]

303. 2016

Opinia Zarządzającego

W dniu dzisiejszym zmieniamy nasze nastawienie do rynku akcji na bardziej optymistyczne (odpowiednik "akumuluj"). Luty był pierwszym wzrostowym miesiącem po serii dziewięciu z rzędu spadkowych miesięcy dla indeksu WIG20. Rynek akcji wydaje się być bez presji podażowej, zaś wyniki i wyceny spółek zachęcają do zwiększania zaangażowania. W naszej opinii obecne perspektywy Funduszu są bardzo obiecujące. Dwa najważniejsze powody to fakt [...]

303. 2016

Nasze nastawienie do rynku akcji na bardziej optymistyczne • Opinia Zarządzającego na 2016-03-03

W dniu dzisiejszym zmieniamy nasze nastawienie do rynku akcji na bardziej optymistyczne (odpowiednik "akumuluj"). Luty był pierwszym wzrostowym miesiącem po serii dziewięciu z rzędu spadkowych miesięcy dla indeksu WIG20. Rynek akcji wydaje się być bez presji podażowej, zaś wyniki i wyceny spółek zachęcają do zwiększania zaangażowania. W naszej opinii lutowa wycena stwarza atrakcyjne możliwości do zwiększenia zaangażowania w nasz fundusz. [...]

501. 2016

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 31.12.2015

Szanowni Inwestorzy, Na koniec czwartego kwartału 2015 roku wartość jednego certyfikatu wyniosła 137,17 zł, co oznacza wzrost o 3,3% w relacji do poprzedniego kwartału. Sam grudzień był lekko spadkowy (-1%) zaś cały rok zamykamy wynikiem -2,6%. O portfelu: Pozytywny wynik funduszu za ostatni kwartał zawdzięczamy głównie dobremu doborowi spółek do portfela. W tym okresie nie posiadaliśmy akcji banków ani spółek [...]

3009. 2015

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.09.2015

Szanowni Inwestorzy, Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku wartość jednego certyfikatu wyniosła 132,79 zł, co oznacza spadek w kwartale o 7%, natomiast od początku roku stopa zwrotu wynosi -5,7%. O portfelu: Ujemny wynik funduszu za ostatni kwartał spowodowany jest przeceną akcji na rynku polskim i rynkach Europy Zachodniej. W ostatnich trzech miesiącach indeks WIG spadł o 6,6%, sWIG80 nie zmienił [...]

3006. 2015

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.06.2015

Szanowni Inwestorzy, Na koniec drugiego kwartału 2015 roku wartość jednego certyfikatu wyniosła 142,77 zł, co oznacza spadek w kwartale o 10,3%, natomiast od początku roku stopa zwrotu wynosi +1,4%. O portfelu: Na ujemny wynik w największym stopniu wpłynęła przecena akcji Orphee S.A. Kurs tej spółki spadł o 46% co w efekcie wpłynęło na zmianę wartości certyfikatu o 4,8%. Dodatkowo kurs [...]

3103. 2015

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 31.03.2015

Szanowni Inwestorzy, Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku wartość jednego certyfikatu wyniosła 159,18 zł, co oznacza wzrost o +13% w relacji do końca 2014 roku. O portfelu: W ubiegłym kwartale dodatnia stopa zwrotu wynika w dobrego zachowania części akcyjnej, która na koniec marca stanowiła 73% portfela. To właśnie ta część aktywów uległa największym przekształceniom w ostatnich trzech kwartałach. Dzisiaj widzimy, [...]

3012. 2014

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.12.2014

Szanowni Inwestorzy, W czwartym kwartale 2014 roku fundusz Total FIZ osiągnął mocno ujemną stopę zwrotu, wyniosła ona -11,6%. Wartość jednego certyfikatu ukształtowała się na poziomie 140,85 zł. O portfelu: Ujemna stopa zwrotu w funduszu jest spowodowana głównie spadkami cen akcji trzech spółek będących w portfelu: PZ Cormay (-25%), Biomed Lublin (-21%) i FH Dom (-22%). Dodatkowo elementem wpływającym na wynik [...]

3009. 2014

Komentarz do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.09.2014

Szanowni Inwestorzy, W trzecim kwartale 2014 roku fundusz Total FIZ niestety osiągnął ujemną stopę zwrotu i wyniosła ona -6,96%. Wartość jednego certyfikatu ukształtowała się na poziomie 159,38 zł. Tym razem chciałbym trochę bliżej przedstawić Państwu niektóre wydarzenia oraz opisać poczynione zmiany i perspektywy. O portfelu: Najbardziej widowiskowe wydarzenia związane z portfelem miały miejsce w przypadku spółki PZ Cormay. W ostatnich [...]

409. 2014

Opinia Zarządzającego

Zmieniamy nasze nastawienie do segmentu małych spółek na neutralne (poprzednie było lekko negatywne). Wydaje się, że wiszący nad tym rynkiem negatywny efekt zmian w ofe mamy już w cenach i że nie będzie on aż tak negatywny. Poprawia się sytuacja techniczna dużych spółek, których ceny wypychane są ultra-niskimi rentownościami na rynku obligacji rządowych. W tle mamy lekko zwalniającą gospodarkę, jednak [...]